مدیریت پیمان، برنامه ریزی و مدیریت پروژه

مدیریت پیمان (Management Contracting) روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد.

شرکت آبادانی به واسطه تجارب نیروهای دست اندر کار آن که در رزومه کاری خود مدیریت اجرایی چندین پروژه از قبیل مدیریت طرح و ساخت کارخانه نوآوری آزادی (متعلق معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به مساحت تقریبی18000 متر مربع) و مدیریت طرح و ساخت فاز اول توسعه مجموعه کارخانه کشت و صنعت زرند (به مساحت 15000 مترمربع)  و … را دارا می باشند سعی برآن دارد تا به لحاظ فنی و نظارتی و بهینه سازی بهای تمام شده پروژه ها با مدیریت پیمان کارآمد رویه جدیدی را در این عرصه ایجاد نماید.

ساختار بندی، طراحی سیستم، تعریف فرآیندهای، استقرار نظام پایش و کنترل و تدوین سازوکار حقوقی قراردادی و رسیدگی مناسب به همراه انتخاب پیمانکاران و وندور های با کیفیت و دارای صلاحیت با در نظر گرفتن بهینه سازی بهای پروژه و انجام مجموعه فعالیت های آن مطابق برنامه زمانبندی مبنا از جمله خدمات شرکت آبادانی دژ در بخش مدیریت پیمان می باشد.

همچنین تدوین برنامه های زمانبندی پروژه کلی و تفصیلی، نظام کنترل اسناد و مدارک سازمانی و تنظیم لایحه تاخیرات ونظارت و رسیدگی به صورت وضعیت ها از جمله خدمات شرکت در بخش برنامه ریزی  کنترل پروژه می باشد.

    اشتراک گذاری