طراحی و مهندسی (سازه، معماری و ابنیه، تاسیسات مکانیکال و الکتریکال)

انجام کلیه خدمات مربوط به مطالعات امکان سنجی، تهیه طرح های توجیهی-اقتصادی، تهیه بیزینس پلان ها و بیزینس مدل ها و انجام تحقیقات بازار و …، بهمراه انجام کلیه خدمات طراحی و مهندسی فاز صفر(مطالعات)، فاز یک و فاز دو در بخش های سازه، معماری و ابنیه، تاسیسات مکانیکال، تاسیسات الکتریکال پروژه های عمرانی از قبیل پروژه های ساختمانی، پروژه های صنعتی، راه و باند، سد سازی و …

 

از جمله پروژه های طراحی و مهندسی انجام شده توسط گروه طراحی و مهندسی آبادانی دژ عبارتند از:
– پروژه طراحی و مهندسی طرح جامع شرکت صنایع پیشرفته رضوی (وابسته به آستان قدس رضوی) به مساحت تقریبی 32000 متر مربع.
-پروژه طراحی و مهندسی مرکز نوآوری صبا(تیمآپ) وابسته به صندوق بازنشستگان ارتش به مساحت تقریبی 4500 مترمربع.
-پروژه طراحی و مهندسی مرکز فین تک ایران متعلق به بانک انصار وابسته به بانک سپه، به مساحت تقریبی 4500 متر مربع.
– پروژه طراحی و مهندسی مرکز نوآوری دانشگاه جامع اصفهان، به مساحت تقریبی 3200 متر مربع.
– پروژه طراحی و مهندسی جزیره نوآوری اصفهان به مساحت 24000 متر مربع.
– و …

اهم خدمات حوزه طراحی و مهندسی شرکت آبادانی دژ شامل:

طراحی معماری:
اهم سرفصل های مطالعات فاز صفر معماری:
مطالعات و بررسی و شناسایی های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
مطالعات و بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت
مطالعات و بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات موردنیاز
مطالعات و برنامه ریزی کالبدی
مطالعات و برنامه ریزی فضایی عملکردی
تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش فاز صفر
اهم سرفصل های مطالعات فاز یک طراحی معماری:
تهیه نقشه های مقدماتی معماری پلان
تهیه نقشه های مقدماتی نما
تهیه نقشه های مقدماتی مقاطع
پلان اکس بندی ساختمان
ارائه طرح اولیه مبلمان ساختمان
پرسپکتیو و اسکیس های سه بعدی از فضاها
اهم سرفصل های مطالعات و مدارک مهندسی فاز دو معماری:
جانمایی چراغها مطابق با طرح معماری و مبلمان
تهیه جداول نازک کاری معماری
تهیه پلان اندازه گذاری معماری
تهیه و ترسیم پلان کفسازی ساختمان
تهیه و ترسیم پلان مبلمان
تهیه و ترسیم پلان سقف کاذب
تهیه و ترسیم پلان تیپ بندی در و پنجره و ارجاعات
تهیه و ترسیم پلان نعل درگاه ها
تهیه و ترسیم پلان فونداسیون و کرسی چینی
تهیه و ترسیم پلان تیر ریزی
تهیه و ترسیم سایت پلان کلی
برش های فاز دو از مقاطع مهم
و …
همچنین کلیه خدمات طراحی جزئیات عمومی و اختصاصی طرح های معماری سازه ای و تاسیساتی مربوط به رسته های مختلف ساختمان سازی، مرکز صنعتی، راه و باند و … در حوزه فعالیت های این شرکت می باشد.

 

    اشتراک گذاری