توسعه فضاهای نوآوری

نوآوری فرآیندی است که کارآفرینان توسط آن فرصت­ها را به ایده­های قابل عرضه در بازار تبدیل می­کنند و به کمک این ابزار است که به تغییرات شتاب می­بخشند. با توجه به این نکته که امروزه یکی از ضرورت های بقا و استمرار حیات سازمان ها و نهادها، نوآوری و بکارگیری فرآیندهای آن می باشد، بسترسازی مناسب برای تحقق این امر از جمله ضرورتی ترین نیازهای هر سازمان جهت ادامه حیات و استمرار فعالیت آن می باشد. همچنین تسری نوآوری به تمام دیسیپلین های موجود هر سازمان از موارد غیر قابل اجتناب در آینده ی هر کسب و کار است که این خدمات توسط شرکت آبادانی دژ به صورت جامع قابل انجام می باشد.

 

 

برخی از گونه فضاهای مرتبط با نوآوری که شرکت آبادانی دژ خدمات خود را در راستای ایجاد و احداث آن ها ارائه می دهد به شرح ذیل می باشد، همچنین بدلیل اینکه ماهیت این گونه از فضاها به شدت پویا بوده  و عموماً در حال تحول و توسعه می باشد، کارگروه تخصصی در بدنه ی تیم تحقیق و توسعه مجموعه دژ تعریف شده که به طور مستمر در حال بروزرسانی دانش مجموعه در این حوزه ها می باشد.

 

    اشتراک گذاری