خدمات مشاوره مهندسی

انجام مجموعه فعالیت های مشاوره، تهیه طرح های امکان سنجی (FS)، طرح های توجیهی اقتصادی پروژه ها، تهیه مدل های درآمدی، بیزینس پلان پروژه ها، بررسی و تحلیل شاخص های اقتصادی طرح ها، تهیه طرح های جذب سرمایه و تحلیل سرمایه گذاری و تعیین دوره های بازگشت سرمایه و نرخ بازهی داخلی (IRR)  در طرح های مختلف، همچنین خدمات مشاوره در بهره برداری و راه اندازی فضاهای نوآوری و اخذ مجوزات مرتبط با آنها از جمله فعالیت های شرکت آبادانی دژ در این عرصه می باشد.

تهیه طرح های تحلیل اقتصادی برای سنجش اقتصادی بوده پروژه های عمرانی و استارتاپی یکی به جهت سرمایه گذاری یا جذب سرمایه یا تعیین استراتژی ورود به بازار از جمله مهمترین فرآیندهای این طرح های می باشد که نقش بسیار بسزایی در اجرایی شدن یا عدم اجرای آنها دارد. از این رو شرکت آبادانی دژ سعی برآن دارد تا با ارائه خدمات مربوطه نقش موثری در یاری رساندن به بانیان و مجریان طراح های مذکور را ایفا نماید.

از جمله خدمات مشاوره انجام شده توسط گروه مهندسی و مشاوره شرکت آبادانی دژ پروژه های به شرح ذیل می باشد:

 

ارائه طرح جامع شرکت صنایع پیشرفته رضوی آستان قدس رضوی، مشهد.

ارائه طرح جامع و طراحی و مهندسی کارخانه نوآوری ارومیه، آذربیجان غربی.

طرح شتابدهی رادیس بهره بردار مرکز نوآوری تیمآپ وابسته به صندوق بیمه صبا،تهران.

مشاوره و برنامه ریزی راه اندازی مرکز نوآوری هفت و هشت دیبا در کارخانه نوآوری آزادی،تهران طی همکاری اعضای تیم مدیریت دژ با شرکت دیبا، تهران.

مشاوره طرح توسعه کارخانه کشت و صنعت زرند در تولید محصول دانش بنیان به مساحت تقریبی 18000 متر مربع، تهران.

ارائه طرح جامع جزیره نوآوری اصفهان طی همکاری با صندوق پژوهش و نوآوری استان اصفهان، اصفهان.

ارائه طرح مرکز نوآوری دانشگاه اصفهان طی همکاری با ناحیه نوآوری شهر اصفهان و دانشگاه اصفهان،اصفهان.

ارائه طرح جامع تلنت استدیو  قزوین طی همکاری با دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین.

ارائه طرح جامع مرکز نوآوری حوزه رسانه مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو، شهرداری تهران، تهران.

ارائه طرح جامع مرکز نوآوری شهری، شهرداری منطقه 22 شهر تهران، تهران.

ارائه طرح جامع احداث مرکز نوآوری دانشگاه تهران، تهران.

انجام بیش از بیست طرح مطالعاتی امکان سنجی …

    اشتراک گذاری