اجرا و ساخت

شرکت آبادانی دژ مجموعه ای فعال در حوزه خدمات مشاوره، مهندسی، تدارکات و ساخت و راه اندازی پروژه های عمرانی و صنعتی است که با توجه به سبقه فعالیت بنیانگذاران آن و کادر مهندسی شاغل در مجموعه به دنبال ایجاد و توسعه نوآوری و بکار گیری فناوری های نوین در صنعت ساخت و ساز می باشد.

 

 

شرکت آبادانی دژ در راستای نیل به اهداف رسالت خود که توسعه ساخت و ساز مبتنی بر رویکرد های نوآورانه است، همواره تلاش دارد تا با بکار گیری نیرو های توانمند و متخصص و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا همگام با پیشرفت صنایع مختلف بخصوص در بخش ساخت و ساز، سلسله فرآیندهای حوزه فعالیت خود را ارتقا دهد. از این رو وجه تمایز این مجموعه مضاف بر استفاده از متدولوژی های روز دنیا در فرآیندطراحی و مهندسی، تامین و تدارکات و اجرای پروژه، تکیه بر توان مهندسی نیروی انسانی شاغل در آن می باشد.

 

    اشتراک گذاری