پروژه صبا وابسته به صندوق بیمه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

سوله ای در مجاورت صبا مال با زیربنای 750 متر مربع و 3850 متر مربع محوطه جهت استفاده از تمام امکانات و ابزارهای مورد نیاز و اتصال به اجزای مختلف سیستم کارآفرینی در حوزه کسب و کارهایی که به ارتقاء صنعت حقوقی و بیمه کشورکمک می‌نماید جهت بازسازی و تغییر کاربری توسط شرکت آبادانی دژ در دست طراحی قرار گرفت.

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

    اشتراک گذاری