پروژه مرکز نوآوری دانشگاه اصفهان

طراحی و مهندسی و ساخت و بازسازی ساختمان دانشکده زمین شناسی دانشگاه جامع اصفهان با زیر بنای 2100 متر مربع و تبدیل آن به فضای اداری مناسب رشد و توسعه کسب ‌و کارهای نوپا در حوزه تکنولوژی های پیشرفته (High-Tech) و ارائه طرح راهبردی ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان با همکاری گروه مهندسان و مشاوران شرکت آبادانی دژ در زمستان سال 1398 و بهار و تابستان 1399 انجام پذیرفت.

بدون شک یکی از مهمترین بخش های راه اندازی یک مرکز نوآوری توجه به جنبه های متعدد طراحی فضا متناسب با عملکردهای بخش های مختلف آن مرکز نوآوری می باشد. بر این اساس و با توجه به نیازهای فضایی طرح شده از سوی کارفرمای محترم در گام اول با تحلیل موقعیت مکانی سایت مورد نظر و سنجش پتانسیل های “حوزه بلافصل” آن، ارزیابی فرصت ها و امکانات مرکز صورت پذیرفته و در نهایت جانمایی فضاها در ساختمان بر اساس استاندارد ها روز دنیا در حوزه توسعه فضاهای نوآوری انجام می پذیرد.

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

    اشتراک گذاری