پروژه طرح و اجرای فاز اول توسعه کارخانه کشت و صنعت زرند

در شهریور ماه سال 1398 پروژه فاز یک توسعه کارحانه کشت و صنعت زرند توسط گروه مهندسی و اجرای شرکت آبادانی دژ کلید خورد، توسعه و بهسازی و بازسازی قسمت های مختلف کارخانه به مساحت تقریبی 15000 مترمربع انجام گردید.

یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

    اشتراک گذاری