نسخه جدید سایت دژ در دسترس قرار گرفت.

نسخه جدید سایت دژ همزمان با تشکیل S.B.U خدمات فناوری اطلاعات دژ در دسترس قرار گرفت. وب سایت جدید با قابلیت توسعه مستمر در برگیرنده و معرفی کننده بخش ها و فعالیت های مختلف شرکت طراحی شده و به صورت هفتگی توسط عوامل مسئول بروزسانی می گردد.

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹

    اشتراک گذاری