شمارش معکوس برای شروع به فعالیت استارتاپ A

شرکت آبادانی دژ با تحلیل و بررسی و توسعه ایده های نو و همچنین سرمایه گذاری و ایجاد تیم های استارت آپی سعی بر آن دارد تا در عرصه های مختلف با رویکردهای نوین گامهایی موثر در رشد و شکوفایی نوآوری بر دارد. از جمله استارت آپ های منتخب که به عنوان یک ایده مبنا در شرکت آبادانی دژ طرح و اجرا گردیده، استارتاپی با حوزه فعالیت خدمات بیمه می باشد. این استارتاپ که هنوز از نام برند آن رونمایی نشده تحت عنوان استارتاپ A هم اکنون در حال گذراندن دوره ی تست نهایی بوده که مطابق برنامه زمانبندی پروژه قرار است در ابتدای شهریور ماه سال 1399 شروع به فعالیت نماید.

دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

    اشتراک گذاری